a
THCS Trưng Vương
a
Chum giới thiệu về Trang web thư viện thông minh

Chum giới thiệu về Trang web thư viện thông minh

  • 14/11/2014
Nguồn gốc

Thư viện là nơi lưu trữ kiến thức quan trọng để các em học sinh tự tìm tòi, khám phá về thế giới xung quanh. Chính những giờ tự học qua trang sách này sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của các em trong tương lai. Tính đến năm 2010, chỉ có 50% trường học tại Việt Nam có thư viện đạt chuẩn. 3859 trường khác vẫn chưa có thư viện riêng. Với mức đầu tư thấp – trên dưới 7 triệu đồng/thư viện, các thư viện truyền thống thường có lượng đầu sách ít, không được cập nhật thường xuyên, thiếu trang thiết bị hiện đại. Các thủ thư còn mất nhiều thời gian vào việc quản lý sổ sách thủ công, ít tổ chức các hoạt động thu hút học sinh đến thư viện. Chính những hạn chế này đã làm các em học sinh ngại đến thư viện, giảm hứng thú trong việc đọc sách. Với mong muốn đem văn hóa đọc đến gần hơn với mọi học sinh trên khắp đất nước, công ty Samsung đã khởi động dự án “Thư viện thông minh” vào tháng 9 năm 2011. Là một phần của chiến dịch toàn cầu “Niềm hi vọng cho em”, dự án “Thư viện thông minh” đặt mục tiêu xây dựng mô hình thư viện với trang thiết bị hiện đại cùng nhiều đầu sách hay không chỉ cho các trường học vùng sâu vùng xa mà còn dành cho các trường ở các thành phố lớn ở Việt Nam. Đây cũng chính dự án trách nhiệm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay của công ty Samsung Việt Nam.
Tầm nhìn

Dự kiến đến năm 2015, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 100 thư viện thông minh ở 100 trường trên toàn quốc. Song song với việc phát triển hệ thống thư viện thông minh, dự án cũng đặt mục tiêu xây dựng thành công 10 trung tâm tương tác thông minh cho 10 trường ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.
Nguồn gốc

Thư viện là nơi lưu trữ kiến thức quan trọng để các em học sinh tự tìm tòi, khám phá về thế giới xung quanh. Chính những giờ tự học qua trang sách này sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của các em trong tương lai. Tính đến năm 2010, chỉ có 50% trường học tại Việt Nam có thư viện đạt chuẩn. 3859 trường khác vẫn chưa có thư viện riêng. Với mức đầu tư thấp – trên dưới 7 triệu đồng/thư viện, các thư viện truyền thống thường có lượng đầu sách ít, không được cập nhật thường xuyên, thiếu trang thiết bị hiện đại. Các thủ thư còn mất nhiều thời gian vào việc quản lý sổ sách thủ công, ít tổ chức các hoạt động thu hút học sinh đến thư viện. Chính những hạn chế này đã làm các em học sinh ngại đến thư viện, giảm hứng thú trong việc đọc sách. Với mong muốn đem văn hóa đọc đến gần hơn với mọi học sinh trên khắp đất nước, công ty Samsung đã khởi động dự án “Thư viện thông minh” vào tháng 9 năm 2011. Là một phần của chiến dịch toàn cầu “Niềm hi vọng cho em”, dự án “Thư viện thông minh” đặt mục tiêu xây dựng mô hình thư viện với trang thiết bị hiện đại cùng nhiều đầu sách hay không chỉ cho các trường học vùng sâu vùng xa mà còn dành cho các trường ở các thành phố lớn ở Việt Nam. Đây cũng chính dự án trách nhiệm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay của công ty Samsung Việt Nam.
Tầm nhìn

Dự kiến đến năm 2015, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 100 thư viện thông minh ở 100 trường trên toàn quốc. Song song với việc phát triển hệ thống thư viện thông minh, dự án cũng đặt mục tiêu xây dựng thành công 10 trung tâm tương tác thông minh cho 10 trường ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.