a
THCS Trưng Vương
a
trao tặng thư vien thong minh

trao tặng thư vien thong minh

  • 14/11/2014
Vào lúc 13h30 phút, buổi lễ được diễn ra với sự góp mặt của trên 1000 học sinh, thầy cô của trường cùng đại diện tập đoàn điện tử Samsung, đại diện Sở giáo dục, phụ huynh học sinh của trường.
Vào lúc 13h30 phút, buổi lễ được diễn ra với sự góp mặt của trên 1000 học sinh, thầy cô của trường cùng đại diện tập đoàn điện tử Samsung, đại diện Sở giáo dục, phụ huynh học sinh của trường.