a
THCS Trưng Vương
a
Hình ảnh về hoạt động của Thư viên Thông Minh tại Trường THCS Trưng Vương - Tp. Buôn Ma Thuột

Hình ảnh về hoạt động của Thư viên Thông Minh tại Trường THCS Trưng Vương - Tp. Buôn Ma Thuột

  • 04/02/2015
Từ ngày được trao tặng thư viên thông minh Trường THCS Trưng Vương đã triển khai rộng Hằng ngày, Thư viện trường luôn dành thời gian cho hoạt động đăng ký đọc sách,và các loại tài liệu bổ ích, số lượng tham gia ngày một đông. Các em tham gia đăng ký và nghiêm túc thực hiện nội quy. Thư viện thông minh là hoạt động quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục cuả nhà trường. Chính từ những hoạt động như: đọc sách,và các cuộc thi liên quan đến thư viên , đã góp phần rất lớn trong việc hình thành nhân cách cuả học sinh: biết tự giáo dục, tự rèn luyện, tự hoàn thiện con ngừơi .
  • Nguyễn Văn A